logo caritas

Veranstaltungen

 • November 2022
 • Beginnt am 28. November 2022 10:00
  Ort: Sedanstr. 7a, 97082 Würzburg, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Andrea Steinruck Sedanstraße 7a 97082 Würzburg abz@caritas-wuerzburg.org Tel.: 0931 38659-145 Fax: 0931 38659-149
 • Beginnt am 28. November 2022 13:00
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 28. November 2022 16:00
  Ort: Sedanstr. 7a, 97082 Würzburg, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Andrea Steinruck Sedanstraße 7a 97082 Würzburg abz@caritas-wuerzburg.org Tel.: 0931 38659-145 Fax: 0931 38659-149
 • Beginnt am 28. November 2022 17:45
  Ort: Sedanstr. 7a, 97082 Würzburg, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Andrea Steinruck Sedanstraße 7a 97082 Würzburg abz@caritas-wuerzburg.org Tel.: 0931 38659-145 Fax: 0931 38659-149
 • Beginnt am 29. November 2022 09:30
  Ort: Sedanstr. 7a, 97082 Würzburg, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Andrea Steinruck Sedanstraße 7a 97082 97082 Würzburg abz@caritas-wuerzburg.org Tel.: 0931 38659-145 Fax: 0931 38659-149
 • Beginnt am 29. November 2022 10:00
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 29. November 2022 13:30
  Ort: Sedanstr. 7a, 97082 Würzburg, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Andrea Steinruck Sedanstraße 7a 97082 Würzburg abz@caritas-wuerzburg.org Tel.: 0931 38659-145 Fax: 0931 38659-149
 • Beginnt am 29. November 2022 14:30
  Ort: Sedanstr. 7a, 97082 Würzburg, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Andrea Steinruck Sedanstraße 7a 97082 Würzburg abz@caritas-wuerzburg.org Tel.: 0931 38659-145 Fax: 0931 38659-149
 • Beginnt am 29. November 2022 15:00
  Ort: Sedanstr. 7a, 97082 Würzburg, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Andrea Steinruck Sedanstraße 7a 97082 Würzburg abz@caritas-wuerzburg.org Tel.: 0931 38659-145 Fax: 0931 38659-149
 • Beginnt am 30. November 2022 10:00
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 30. November 2022 10:00
  Ort: Sedanstr. 7a, 97082 Würzburg, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Andrea Steinruck Sedanstraße 7a 97082 Würzburg abz@caritas-wuerzburg.org Tel.: 0931 38659-145 Fax: 0931 38659-149
 • Dezember 2022
 • Beginnt am 01. Dezember 2022 13:00
  Ort: Sedanstr. 7a, 97082 Würzburg, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Andrea Steinruck Sedanstraße 7a 97082 Würzburg abz@caritas-wuerzburg.org Tel.: 0931 38659-145 Fax: 0931 38659-149
 • Beginnt am 02. Dezember 2022 14:15
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Kinderballett ab 3 Jahren Infos & Anmeldung bei Kursleitung Meike Stumpf: 0172/4307115 ballettschule-meikestumpf@web.de Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 02. Dezember 2022 15:15
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Infos & Anmeldung Kursleitung Meike Stumpf 0172/4307115 ballettschule-meikestumpf@web.de Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 02. Dezember 2022 16:15
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Infos & Anmeldung bei Kursleitung Meike Stumpf Tel: 0172/4307115 E-Mail: ballettschule-meikestumpf@web.de Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 07. Dezember 2022 10:00
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 07. Dezember 2022 14:00
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 09. Dezember 2022 10:00
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Kreatives Miteinander - es wird gestrickt, gestickt, genäht und gelacht ... Details zur Anmeldung: Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 09. Dezember 2022 14:15
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Kinderballett ab 3 Jahren Infos & Anmeldung bei Kursleitung Meike Stumpf: 0172/4307115 ballettschule-meikestumpf@web.de Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 09. Dezember 2022 15:15
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Infos & Anmeldung Kursleitung Meike Stumpf 0172/4307115 ballettschule-meikestumpf@web.de Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 09. Dezember 2022 16:15
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Infos & Anmeldung bei Kursleitung Meike Stumpf Tel: 0172/4307115 E-Mail: ballettschule-meikestumpf@web.de Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 12. Dezember 2022 13:00
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 13. Dezember 2022 10:00
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 16. Dezember 2022 14:15
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Kinderballett ab 3 Jahren Infos & Anmeldung bei Kursleitung Meike Stumpf: 0172/4307115 ballettschule-meikestumpf@web.de Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 16. Dezember 2022 15:15
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Infos & Anmeldung Kursleitung Meike Stumpf 0172/4307115 ballettschule-meikestumpf@web.de Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
 • Beginnt am 16. Dezember 2022 16:15
  Ort: Estenfelder Str. 1, 97228 Rottendorf, Deutschland
  Details zur Anmeldung: Infos & Anmeldung bei Kursleitung Meike Stumpf Tel: 0172/4307115 E-Mail: ballettschule-meikestumpf@web.de Haus der Begegnung Estenfelder Str. 1 97228 Rottendorf HdB@caritas-wuerzburg.org Tel.: 09302 99205 oder 99206 Fax: 09302 99207
26 2265 events994d2d792ded62036af7ac7557a9ba2e
­